De jaartraining 'Lichaamsgericht coachen' is bedoeld voor mensen die met mensen werken en het lichaamsgerichte aspect willen integreren in hun werk en/of hun deskundigheid op dit gebied willen verbreden en versterken.

'Zichtbaar zijn' voor vrouwen. Deze uitgeballanceerde 2-wekelijkse training start op verschillende momenten in het jaar. De eerstvolgende start op 30 januari 2019. Meerdere ziektekostenverzekeraars vergoeden dit traject vanuit de aanvullende verzekering. Kijk onder de link voor meer informatie.Neem contact op met vragen of voor het maken van een afsrpaak voor een kennismaking.

'Zichtbaar zijn' voor mannen. Deze 2-wekelijkse training gaat opnieuwvan start op donderdagmiddag 31 januari 2019.  Meerdere ziektekostenverzekeraars vergoeden deze training. Kijk onder de link voor informatie en neem gerust contact op met vragen of om een afspraak te maken voor een kennismaking.