Van 12 t/m 18 november is het de 'week van de vaktherapie'


Vaktherapie is de overkoepelende naam voor de ervaringsgerichte therapievormen: beeldend, dans, drama, muziek- en psychomotorische therapie. Deze behandelvormen zijn werkzaam voor mensen met psychische klachten, somatisch onverklaarde klachten, stress, burnout en pijnklachten.
In deze week van de Vaktherapie willen we belangstellenden gratis en vrijblijvend laten kennis maken met ons werk bij Tridance. U BENT VAN HARTE WELKOM!

Hieronder de activiteiten en een link naar het aanmeldingsformulier.

Di 13 november 14.00 - 16.00 u: Danstherapie in een groep

Deze middag is bedoeld voor geïnteresseerde cliënten.
Danstherapie in een groep wordt gegeven door Francien van de Wiel. Danstherapie is een overwegend non-verbale vorm van therapie voor mensen met pijnklachten, somatisch onverklaarde klachten en psychische klachten. Dans, beweging en muziek worden op methodische wijze ingezet met als doel herstel, behoud en verbetering van het psychisch en lichamelijk functioneren.
Tijdens deze gratis kennismakingssessie kunt u het effect ervaren van werken met lichaamshouding, dans en beweging. U krijgt informatie en na afloop is er gelegenheid om vragen te stellen.
Adres: St. Theresiaplein 10, Maastricht.
Ingang: Neem het ijzeren hek naast de trap.


Do 15 november 19.30 - 21.00 u: Inloopavond voor verwijzers

Deze avond is bedoeld voor coaches, hulpverleners, POH's GGZ,  collega vaktherapeuten, psychotherapeuten, para medici en andere belangstellenden.
Wilt u weten wat  Lichaamsgerichte therapie en danstherapie inhoudt en hoe het werkt? Wat de effecten voor cliënten zijn in het dagelijks leven en op de langere termijn? Welkom op deze avond. Loop vrijblijvend binnen. Aanmelden mag maar hoeft niet. U kunt kennis maken met Marieke Delannoy en Francien van de Wiel en er is gelegenheid voor het stellen van vragen over ons werk bij Tridance. Er is een presentatie met powerpoint en voor wie wil is er vanaf  20 u. een ervaringsmoment.
Adres: St. Theresiaplein 10, Maastricht.
Ingang: Neem het ijzeren hek naast de trap.

AANMELDFORMULIER


Kijk hier voor alle activiteiten in de week van de vaktherapie