Wat zijn Bartenieff Fudamentals?

Dit is een bewegingsleer ontwikkeld door Irmgard Bartenieff.
Binnen deze bewegingsleer leert men door voelen, ervaren en observeren de eigen lichaamsbeweging te analyseren. Omdat de ervaringen worden ondersteund door anatomische kennis, ontstaat een groter besef van de manier waarop bewegingen worden uitgevoerd. Lichaamsbewustzijn zorgt voor het herkennen van oude 'verkeerde' bewegingspatronen die zorgen voor klachten, pijn of beperkingen. Vervolgens wordt geleerd de oude patronen om te buigen en nieuwe patronen te integreren. Zo gezien zijn deze fundamentals een 'herstructureringsprogramma' waarin efficiënt bewegen centraal staat. Efficiënt betekent zonder overbodige spierspanning.

Samenhang

Heel belangrijk binnen Bartenieff Fundamentals is het ervaren van verbinding binnen het hele lichaam en tussen de verschillende lichaamsdelen. Daarnaast zijn er de thema's: gronding, adem-ondersteuning, activering van de dieperliggende spieren en integratie van patronen in de motorische ontwikkeling.
Bartenieff heeft hiervoor 6 basisoefeningen met variaties ontwikkeld. Het gaat om basisbewegingen die altijd terugkomen in de dagelijkse bewegingen.
Door het werk met deze basisbewegingen ontstaat een gevoel van verbondenheid in en mèt het lichaam, een gevoel van één zijn met jezelf. Je voelt je gecentreerd en vitaal en dat helpt om je uit te drukken en in relatie te gaan met je omgeving en met anderen. Het gaat dus niet alleen om de functionele kant van beweging maar ook om expressie en interactie. Bartenieff fundamentals gaat over het evenwicht tussen functioneel en expressief, actief en passief, mobiel en stabiel, inspanning en ontspanning.
Beweging is complex en deze fundamentals omvatten niet één aspect van menselijke beweging maar het gehele complex.

Marieke Delannoy

Klik hier voor meer informatie over Marieke.

Klik hier voor de eerst volgende training