Aanmelden

Individuele therapie en coaching:

Voor informatie of het maken van een afspraak voor een kennismakingssessie kunt u bellen met Francien van de Wiel via 0031 (0)6 41573922.

Workshop(s) of training:

Aanmelden voor een workshop of training kan telefonisch of via het aanmeldformulier.
Bellen voor meer informatie kan altijd. Spreek eventueel naam en telefoonnummer in.

Tarieven, vergoeding en wijze van betalen

Individuele coaching (75 min.) €   95
Individuele therapie (75 min.) €   95
Relatiecoaching  (90 min.) €  120

Overige tarieven zijn te vinden bij de betreffende activitieiten op deze site.

Vergoeding zorgverzekering:

Therapie wordt door verschillende zorgverzekeraars vergoed vanuit de aanvullende verzekering.
Onder deze link kunt u vinden welke verzekeraars vergoeden.
Francien van de Wiel is aangesloten bij de FVB. (Federatie Vaktherapeutische Beroepen)

Korting:

Wanneer de zorgverzekeraar niet vergoedt geldt onderstaande korting op de prijs van individuele sessies:  – 50% bij een inkomen beneden € 1.500 bruto p.m.

Wijze van betalen:

Voor individuele coaching of therapie ontvangt u achteraf digitaal een rekening.

Voor training, workshop of groepstherapie ontvangt u vooraf digitaal een rekening.
Het betreffende bedrag a.u.b. pas overmaken na ontvangst van de rekening!

De inschrijving voor een training, workshop of groepstherapie is definitief wanneer de betaling is ontvangen.

Afmelden en annulering

Afmelden voor een individuele sessie kan tot 24 uur van tevoren. Daarna is men betaling verschuldigd.

Aan het annuleren van een andere inschrijving zijn kosten verbonden.
Bij afmelding vanaf 7 dagen voor de start is dat € 50 voor een training en € 25 voor een workshop en voor danstherapie in een groep.
Bij annulering vanaf 3 dagen voor aanvang is het hele inschrijvingsbedrag verschuldigd, tenzij je plaats kan worden ingenomen door een ander. Voor de training ‘Lichaamsgerichte interventies’ is het hele bedrag verschuldigd vanaf 7 dagen voor aanvang.
Bovenstaande regeling wordt aangepast wanneer er sprake is van overmacht.
Alle annuleringen moeten telefonisch geregeld worden!

Uiteraard is er altijd een bedenktermijn van 14 dagen vanaf inschrijving waarbinnen men kosteloos en zonder opgaaf van reden kan annuleren. Daarna is het bovengenoemde van toepassing.

Wanneer gaat een training of workshop niet door?

Als blijkt dat er onvoldoende deelnemers zijn kan een training of workshop geen doorgang vinden.
U wordt hiervan tijdig op de hoogte gebracht.

Bij ziekte van de trainer of workshopleider kan een training of workshop eveneens geen doorgang vinden. Hiervan wordt u vanzelfsprekend zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht.

Auteursrecht

Al het cursusmateriaal, handouts, digitale presentaties en websiteteksten zijn het intellectuele eigendom van Tridance en/of de betreffende trainer en bij hen berust het auteursrecht.

Klachtenprocedure

Ondanks de inspanningen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, kunt u niet tevreden zijn. Als u een klacht heeft over de geboden zorg gaat mijn voorkeur ernaar uit dat u dit rechtstreeks met mij bespreekt.

U kunt uw klacht natuurlijk ook schriftelijk kenbaar maken. Uw klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. Binnen een week ontvangt u een bevestiging met daarin de informatie over de termijn waarbinnen uw klacht wordt beoordeeld en over degene bij wie uw klacht in behandeling is.  Als blijkt dat dit niet haalbaar is ontvangt u hierover schriftelijk bericht.

Mocht deze route om welke reden dan ook niet de beste zijn, dan kunt u gratis gebruik maken van een onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie waarbij Tridance sinds 2017 is aangesloten. Deze instantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vind u op de website van het NIBIG.
U kunt met een klacht contact opnemen met het NIBIG via klachten@nibig.nl. Zij zullen u informeren over de mogelijkheden en eventuele verdere procedure.

Contact

Francien van de Wiel
0031 (0)6 41573922
info@tridance.nl

Praktijkadres

Turennestraat 25
6221 AR Maastricht

Postadres

Postbus 631
6200 AP Maastricht

Geregistreerd lid

FVB (Federatie Vaktherapeutische Beroepen)
Nvdat (Nederlandse Vereniging voor danstherapie)
AVAR (Visitatieregister)

AGB-code

Zorgverlener 90043521
Praktijk 90052265