De jaartraining 'Lichaamsgericht coachen' is bedoeld voor mensen die met mensen werken en het lichaamsgerichte aspect willen integreren in hun werk en/of hun deskundigheid op dit gebied willen verbreden en versterken.

'Zichtbaar zijn' voor vrouwen. Deze uitgeballanceerde 2-wekelijkse training start op verschillende momenten in het jaar.
Kijk onder de link voor meer informatie over de inhoud en neem gerust contact op met vragen of voor het maken van een afsrpaak voor een eerste kennismaking.

'Zichtbaar zijn' voor mannen. Deze 2-wekelijkse training gaat  weer van start als er voldoende aanmeldingen zijn. Kijk onder de link voor informatie en neem gerust contact op met vragen of om een afspraak te maken voor een kennismaking.