Het gevoelde lichaam, het bewoonde lichaam, het beminde lichaam.
Mooie woorden en…. het hoeft niet bij woorden hoeft te blijven. In mijn werk kom ik dagelijks mensen tegen die het contact met hun lichaam hebben verloren. Meer in je lichaam aanwezig zijn is van belang voor je gezondheid omdat je beter kunt voelen wat goed is voor je. En het heeft invloed op je hele manier van zijn.

Je lichaamsgevoel verbeteren, verfijnen of uitbreiden kun je leren. Om te leren heb je gevoelservaringen nodig, verse prikkels, nieuwe indrukken en tijd om te ontdekken, te registreren en integreren. Kleine veranderingen in houding en beweging kunnen al zorgen voor meer lichaamsbeleving.

Ook verandering in bewegingspatronen zorgt voor uitbreiding van gevoel én er verandert dan iets in het brein. Door nieuwe bewegingen en bewegingspatronen ontstaan er nieuwe verbindingen binnen de neurale netwerken in het diepere deel van onze hersenen, het emotionele brein. Hier bevindt zich tevens ons emotionele geheugen. Door herhaling van nieuwe bewegingen versterk je de nieuwe verbindingen binnen dat neurale netwerk. Het zorgt voor een soort reset.

Bewustwording van je bewegingspatronen kan pas plaatsvinden wanneer je beweegt met rust en aandacht. Anders gezegd, wanneer je de bewegingen kunt voelen.

 Verandering van bewegingspatronen komt daarna. Wanneer de verandering in het lichaam bewust ervaren wordt, kan het doorwerken in het brein en na verloop van tijd ook zorgen voor meer lichaamsgevoel en bewustwording. Je raakt als het ware weer bevriend met je lichaam.

Ga eens op zoek naar die oude vriend, je lichaam….. Je lichaam zal blij zijn met die vriendschap!

Francien