Lichaamsgericht coachen 2022


Meerdaagse training door Francien van de Wiel

 

Doelgroep:

Zorgprofessionals: (psycho-)therapeuten, coaches, hulpverleners op psychosociaal gebied, begeleiders in onderwijs, gezondheidszorg, GGZ en bedrijfsleven die het lichaamsgerichte aspect willen integreren in hun werk en/of hun deskundigheid op dit gebied willen verbreden en versterken.

Doel

Lichaamsbewustzijn en bewegen met aandacht in kunnen zetten in je werk als trainer, coach, therapeut of docent. Je leert je eigen lichaamstaal en die van anderen beter verstaan en lichaamsgerichte intervenies in te zetten. Ook ontdek je wat je kunt doen om je energie te behouden in het werken met anderen. Deze training brengt inzicht in de samenhang van lichaam en geest en vergroot je mogelijkheden in het werken met mensen waardoor je meer diepgang en plezier in je werk ervaart.
Je maakt voor jezelf de beweging van je hoofd naar je lijf. Ook als je niet direct met beweging aan de slag kunt, sta je na deze training op een nieuwe en geïnspireerde manier in je werk.


Over de inhoud

Het lichaam als spiegel en als instrument
Het lichaam is de drager van alles wat in ons leeft. Het is de spiegel van onze ziel, onze eigenlijke aard.  De signalen van ons lichaam vertellen iets over onszelf. Het luisteren naar deze signalen vraagt oefening in waarneming en het omgaan met deze signalen is een verrijkende èn verreikende vaardigheid.
Wanneer je in je eigen leven kunt omgaan met de signalen van je lichaam kun je het ook leren inzetten als 'instrument' in het werken met anderen. Deze benadering vraagt om een nieuwe manier van kijken en voelen. Steeds opnieuw kijken en voelen is de enige manier is om informatie te krijgen en respectvol om te gaan met lichaamssignalen van jezelf en van de ander.
Je leert IN je lichaam aanwezig te zijn en aanwezig te blijven, ook als de situatie voor jou lastig wordt. Hierdoor blijf je in je kracht en communiceer je op een natuurlijke manier met anderen en met je omgeving.

Balans tussen hoofd, hart en buik
Hoofd, hart en buik geven vaak verschillende signalen af. We denken zus en voelen zo. Het met liefdevolle aandacht onderzoeken van lichaams-signalen zorgt voor meer kennis over jezelf. Dat geeft rust en balans. In deze toestand van balans kan het hart spreken, en er is ruimte om geïnspireerd te raken.
Je kunt voelen welke stappen op een bepaald moment nodig zijn. Voor jezelf èn voor de ander. Het lichaam wordt een middel om contact te maken met je essentie, zodat je aanwezig kunt zijn in het hier en nu.
                   
Werkwijze en Werkvormen
Ten grondslag aan de manier van werken liggen de basisprincipes en elementen uit de dans en de wetmatigheden uit de natuur. Het is niet nodig hier al vertrouwd mee te zijn. Wel een open houding te hebben en de verbinding tussen het bewegend lichaam en psychologische aspecten te willen onderzoeken. Werkvormen die worden gehanteerd zijn: danswerkvormen waaronder grondings-oefeningen en ademwerk, waarnemingsoefeningen, visualisatie-oefeningen, chakra-psychologie gekoppeld aan lichaamswerk, (zelf)studie, samenwerkingsopdrachten.
De aangereikte 'tools' kun je op verschillende manieren inzetten in de eigen werksituatie.

Na deze training

- heb je geleerd het contact met jezelf niet te verliezen in contact met de ander.
- kun je scherper waarnemen wat de essentie is binnen interactieprocessen.
- kun je lichaamssignalen bij jezelf en de ander waarnemen en adequaat interveniëren.
- heb je nieuwe lichaamsgerichte tools ter beschikking.
- heb je kennis genomen en begrip van de verschillende energiecentra in het lichaam en hun betekenis.
- kun je beter aanwezig blijven zonder energie te verliezen.
- kun je een veranderingsproces ondersteunen op een non-verbale manier.
- weet je wat deïdentificatie is waardoor projectie of overdracht snel herkend kunnen worden.
- heb je ervaren dat interveniëren met compassie het meest waardevolle is dat er bestaat.
- heb je een innerlijk groeiproces doorgemaakt en voel je meer verbinding met anderen en met je omgeving.


Reacties van deelnemers uit eerdere (jaar)trainingen:

-  ‘Ik heb meer bewondering voor het lichaam gekregen. Hoe vernuftig we in elkaar zitten wist ik al wel, maar ik heb meer zicht gekregen op de enorme invloed die we zelf kunnen uitoefenen. Het lichaam als instrument. Je kunt oefeningen inzetten om lichaamsfuncties te beïnvloeden.

- ' Ik kan mijn houding en motoriek beïnvloeden maar nog veer meer! Het meest concrete voorbeeld is dat van de hartcoherentie. Bij inademen versnelt het hartritme en bij uitademen vertraagt het. In mijn (huisarts-)geneeskundige opleiding bleef het bij die kennis, verder werd er niks mee gedaan. Nu weet ik dat ik met de adem het hartritme coherent kan maken en daarmee signalen naar het brein laat gaan van waaruit weer lichaamssignalen worden aangestuurd die zorgen voor rust in mezelf.’


- '
Francien heeft een oprechte, niet oordelende,  liefdevolle houding. Ze kan scherp analyseren en houdt de individuele 'rode draad' van de deelnemers en het groepsproces in het oog.'

- ' Wat ik als zeer waardevol heb ervaren is één dag in de maand met mezelf en mijn eigen lichaam bezig te zijn en mezelf aandacht te geven. Het voelde elke keer als 'warm' en als 'thuiskomen'. Het feit dat ik hiermee tijd voor mezelf nam en werkte aan mijn eigen ontwikkeling maakte dat ik meer kon gaan vertrouwen en makkelijker ruimte in kon nemen.'

- ‘Het werd steeds weer bevestigd: door iets aandacht te geven kan het groeien, kan het veranderen. Kan er ruimte ontstaan waardoor een probleem, anders dan van tevoren gedacht, opgelost wordt. En dan is het soms letterlijk ‘opgelost’. Bijvoorbeeld in mijn werksituatie dacht: ik een knoop te moeten doorhakken: zoeken naar een andere plek of blijven? De oplossing lag in de manier waarop ik in mijn werk sta.’


- ' Ik ben nu veel meer in contact met de leerlingen. De groepsdynamiek is daardoor enorm verbeterd. Ik heb flink durven loslaten in de klas; dingen laten gebeuren en van daaruit weer iets laten ontstaan. Het effect is dat ik leerlingen meer verantwoordelijkheid laat dragen. Dat is een leuke ontwikkeling die me ineens veel meer vrijheid geeft in mijn vak. Dit geeft me een gedrevenheid terug die ik lang kwijt was.

- 'Ik durf  gemakkelijker regels ‘over boord te gooien’ waarvan ik voel dat ze me in de weg zitten. Er is een boel te winnen  als bijv. leidinggevenden op de hoogte zouden zijn van basisprincipes uit de jaartraining!

- ‘De grootste innerlijke rust komt voort uit het ontwikkelen van liefde en compassie. Dit is voor mij wel de kern van de jaartraining. Liefde, compassie met datgene wat ik ervaar. Dankbaar zijn voor dat ik ook onlust voel en me daarin kan openen. Voelen dat het me iets wil zeggen over wat ik nodig heb en waar ik zelf verantwoordelijk voor ben. Vanuit liefde voor mijn eigen proces ontstaat vanzelf ook zorg en liefde voor mijn omgeving, vrienden, kinderen, werk.’ 


 


Data 2023

De data worden later bekend gemaakt.

Tijden

Van 10.00 tot 17.00 u.

Waar

Hoogcruts 47
6255 NS Noorbeek
www.hxhoogcruts.eu
 

Accreditatie

Accreditatie dien je zelf aan te vragen bij je beroepsvereniging.

Tridance is een CRKBO geregistreerde
instelling.

Certificaat

Na afronding ontvang je
een certificaat


Kennismaking

Bel met vragen of voor een afspraak: 06 41573922
of gebruik het aanmeldformulier